Dementie - een groeiend probleem

Tegen 2020 zou er volgens minister van Welzijn Vandeurzen 30% meer personen met dementie leven dan in 2014. Dit is een grote toename en het zal noodzakelijk worden om dementerenden te ondersteunen en zo lang mogelijk in thuis te houden. 

Er zal een toename zijn van 30% van personen die leven met dementie volgens Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.  Dit komt neer op 150.000 demente patiënten. Deze stijging wordt natuurlijk deels verklaard door het toenemend aantal oudere mensen (de vergrijzing van de bevolking). 

Het zal niet makkelijk zijn om dit grote aantal te kunnen ondersteunen in bestaande gezondheidscentra zoals rusthuizen (WZC) en daarom is het van belang om deze groep zo lang mogelijk thuis te ondersteunen en te begeleiden door de mantelzorg verder uit te bouwen. 

In het Dementieplan Vlaanderen dat in 2016 zal gelanceerd worden, zal ook extra aandacht besteed worden aan preventie. Belangrijke risicofactoren zijn weinig bewegen, roken, depressie en lage opleiding. 

Dementie is meer dan alleen vergeetachtigheid. Het is een syndroom die bestaat uit meerdere problemen met betrekking tot het geheugen, het uitvoeren van handelingen, het spreken en begrijpen en het herkennen van mensen en voorwerpen. Dit alles zorgt voor problemen om algemeen dagelijkse handelingen uit te voeren. Er ontstaan problemen in de thuis en werksituatie en in de omgang met anderen. Hierdoor wordt het vaak moeilijk tot zelfs onmogelijk om alleen te blijven wonen in de thuisomgeving. 

Andere ziektes zoals een banale blaasontsteking kan de dementie verergeren. Bepaalde medicatie kunnen de onrust en de angst wegnemen en de ziekte tijdelijk stabiliseren. Voor meer informatie neem je best contact op met de huisarts. De huisarts kan helpen in de begeleiding en zal ervoor proberen zorgen dat de patient zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen met ondersteuning vanuit de welzijnszorg (poetshulp, koken, wassen...). 

De commentaren zijn gesloten.